ثبت نام ایمیل ایرانی وطن میل

پرسرعت ترین و زیبا ترین ایمیل ایرانی

بسته رایگان

فضای ایمیل : 500 مگابایت
تعداد ایمیل در روز : 200 عدد
حداکثر فایل قابل آپلود : 10 مگابایت
فضای آنلاین ذخیره فایل : ندارد
فضاهای ابری : ندارد
ورود دو مرحله ای : دارد
نسخه موبایل : دارد
دامنه های قابل ثبت : www.vatanmail.ir TorkMail.ir GilMail.ir KordMail.ir LorMail.ir ArabMail.ir LakMail.ir BalochMail.ir TurkmenMail.ir
شاخصه اصلی : سرعت و سهولت استفاده

ثبت نام

بسته برنزی

فضای ایمیل : 10 گیگابایت
دامنه طلایی ایمیل : Vmail.ir
تعداد ایمیل در روز: 1000 عدد
حداکثر فایل قابل آپلود : 100 مگابایت
فضای آنلاین ذخیره فایل : 10 گیگابایت
ورود دو مرحله ای : دارد
نسخه موبایل : دارد
فضاهای ابری : گوگل درایو - دراپباکس
استفاده از گواهینامه ssl : دارد
رمزنگاری دوم ایمیل : توسط پروتکل openpgp
قیمت : 10 هزار تومان

ثبت نام

بسته نقره ای

فضای ایمیل : 15 گیگابایت
دامنه طلایی ایمیل : Vmail.ir
تعداد ایمیل در روز: 1500 عدد
حداکثر فایل قابل آپلود : 150 مگابایت
فضای آنلاین ذخیره فایل : 15 گیگابایت
ورود دو مرحله ای : دارد
نسخه موبایل : دارد
فضاهای ابری : گوگل درایو - دراپباکس
استفاده از گواهینامه ssl : دارد
رمزنگاری دوم ایمیل : توسط پروتکل openpgp
قیمت : 15 هزار تومان

ثبت نام

بسته طلایی

فضای ایمیل : 20 گیگابایت
دامنه طلایی ایمیل : Vmail.ir
تعداد ایمیل در روز: 2000 عدد
حداکثر فایل قابل آپلود : 200 مگابایت
فضای آنلاین ذخیره فایل : 20 گیگابایت
ورود دو مرحله ای : دارد
نسخه موبایل : دارد
فضاهای ابری : گوگل درایو - دراپباکس
استفاده از گواهینامه ssl : دارد
رمزنگاری دوم ایمیل : توسط پروتکل openpgp
قیمت : 20 هزار تومان

ثبت نام

بسته الماسی

فضای ایمیل : 25 گیگابایت
دامنه طلایی ایمیل : Vmail.ir
تعداد ایمیل در روز: 2500 عدد
حداکثر فایل قابل آپلود : 250 مگابایت
فضای آنلاین ذخیره فایل : 25 گیگابایت
ورود دو مرحله ای : دارد
نسخه موبایل : دارد
فضاهای ابری : گوگل درایو - دراپباکس
استفاده از گواهینامه ssl : دارد
رمزنگاری دوم ایمیل : توسط پروتکل openpgp
قیمت : 25 هزار تومان

ثبت نام

صندوقچه طلا

فضای ایمیل : 30 گیگابایت
دامنه طلایی ایمیل : Vmail.ir
تعداد ایمیل در روز: 3000 عدد
حداکثر فایل قابل آپلود : 300 مگابایت
فضای آنلاین ذخیره فایل : 30 گیگابایت
ورود دو مرحله ای : دارد
نسخه موبایل : دارد
فضاهای ابری : گوگل درایو - دراپباکس
استفاده از گواهینامه ssl : دارد
رمزنگاری دوم ایمیل : توسط پروتکل openpgp
قیمت : 30 هزار تومان

ثبت نام